Sinun yrityksesi ansaitsee onnellisuuden. Tarjoan koulutuksia ja luentoja, jotka keskittyvät onnellisuuden ymmärtämiseen ja sen tuomiin hyötyihin – työntekijöillesi, tiimeillesi ja koko organisaatiollesi.

Miksi valita Onnellisen yritysvalmennus?

Onnellisuus ei ole pelkästään henkilökohtainen kokemus, vaan sillä on myös merkittäviä vaikutuksia työpaikoilla. Onnellisuus lisää työntekijöiden motivaatiota, tuottavuutta ja lojaalisuutta yritystä kohtaan. Se myös parantaa työympäristöä, vähentää stressiä ja poissaoloja, ja edistää luovuutta ja innovointia. Onnellinen työntekijä on tuottava työntekijä.

Miksi onnellisuus työpaikoilla on niin tärkeä asia?

Esimerkiksi yksi Harvard Business Review -julkaisun artikkeli ”The Happiness Dividend”1) (Onnellisuuden osinko) kertoo, että onnelliset työntekijät ovat noin 31 % tuottavampia, heidän myyntinsä on 37 % korkeampi ja heidän luovuutensa on kolme kertaa parempi.

Toinen tutkimus2), joka julkaistiin Journal of Labor Economics -lehdessä, osoitti, että onnellisuuden lisääntyminen vastaa palkankorotukseen verrattuna 147 prosenttia, kun kyse on työntekijän tyytyväisyydestä.

Lisäksi tutkimus, jonka toteutti Gallup.com3), havaitsi, että yritykset, joissa työntekijät ilmoittivat olevansa onnellisia ja sitoutuneita, saavuttivat 22 % suuremmat voitot ja 21 % paremman tuottavuuden verrattuna yrityksiin, joissa työntekijät olivat vähemmän onnellisia ja sitoutuneita. Tämä tutkimus myös osoitti, että onnelliset ja sitoutuneet työntekijät olivat paremmin terveitä ja vähemmän todennäköisesti irtisanoutumaan.

Mitä Onnellinen.fi tarjoaa yrityksille?

Valmennukseni ja luentoni ovat suunnattu yrityksille, jotka haluavat investoida työntekijöidensä hyvinvointiin ja edistää positiivista työympäristöä. Luentoni ja koulutukseni sisältävät teoriaa onnellisuudesta, käytännön harjoituksia ja vuorovaikutusta, joiden avulla jokainen osallistuja voi omaksua onnellisuuden taitoja. Tarjoan sekä yksittäisiä luentoja että pitkäkestoisia valmennuksia.

Kokemukseni ja asiantuntemukseni

Kokemukseni valmentajana, joka on erikoistunut ihmisten uskomuksiin ja tunteiden ymmärtämiseen, on antanut minulle syvän ymmärryksen siitä, miten voimme ohjata elämänkokemuksiamme kohti onnellisempaa elämää. Olen omalla matkallani oppinut, miten voimme kohdata elämän haasteita ja kääntää ne onnellisuuden lähteiksi. Haluan jakaa nämä tärkeät oivallukset ja taidot yrityksesi kanssa.

Vaikka jokaisen ihmisen polku on yksilöllinen, yhteinen tekijä on halu elää täyttä ja merkityksellistä elämää. Ymmärrän, miten tärkeää on löytää tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä sekä rohkaista työntekijöitä löytämään omat voimavaransa. Käytän tätä tietoa koulutuksissani ja luennoillani, jotka tukevat yrityksen hyvinvointia ja menestystä.

Minulla on kattava kokemus voimavaravalmennuksista. Olen pitänyt koulutuksia varhaiskasvattajille yhteistyössä Satuhieronnan kanssa, minkä lisäksi olen valmentanut useita varhaiskasvattajia voimavaroihin keskittyvässä valmennuksessa. Olen myös pitänyt useita esityksiä erilaisissa hyvinvointitapahtumissa.

Ota yhteyttä

Olen valmis auttamaan yritystäsi kohti onnellisempaa ja tuottavampaa tulevaisuutta. Ota yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake. Voimme räätälöidä palveluni yrityksesi tarpeiden mukaan. Olen aktiivisin Facebookissa, josta löydät parhaiten kirjoituksiani ja videoitani.

Lähteet:

  1. The Happiness Dividend by Shawn Achor, Harvard Business Review
  2. Economic Journal, 2008, 118 (529), F222–F243 / Andrew E. Clark, Ed Diener, Yannis Georgellis, Richard E. Lucas
  3. State of the Global Workplace


Jaa artikkeli: